+420 736 600 191

Servis a reklamace

PŘEDMĚT REKLAMACE A JEJÍ UPLATNĚNÍ.
PŘEDMĚTEM REKLAMACE MŮŽE BÝT POUZE ZBOŽÍ ZAKOUPENO NA E-SHOPU ATRAKTIVNÍ ŠPERKY.VÝROBKY JSOU PRODÁVÁNY JAKO NOVÉ NA KTERÉ JE ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ.
ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA VÝROBKY POŠKOZENÉ:
MECHANICÝMI VLIVY-OHYBEM,TLAKEM,ODŘENÍM,NÁRAZEM,KTERÉ MAJÍ ZA NÁSLEDEK DEFORMACI,ZMĚNU TVARU,ČI NARUŠENÍ STRUKTURY A CELISTVOST VÝROBKU,PŘIRODNÍMI VLIVY-OHEN,VLHKOST,TEPLOTA,VODA A JINÉ KAPALINY,A JAKÉKOLIV JINÉ PŘÍRODNÍ VLIVY,KTERÉ MOHOU VÝROBEK POŠKODIT.
REKLAMACE SE UPLATNUJE KORESPONDENČNĚ,KDY KUPUJÍCÍNA SVÉ NÁKLADY ZAŠLE VADNÝ VÝROBEK SPOLU S DOKLADEM O KOUPI(ORIGINÁL,NEBO ČITELNÁ KOPIE)A S POPISEM REKLAMOVANÉ VADY.KUPUJÍCÍ JE POVINEN ZAJISTIT ZASLÁNÍ ZBOŽÍ TAKOVÝM ZPŮSOBEM,ABY NEDOŠLO K JEHO ZTRÁTĚ PŘI PŘEPRAVĚ.
POSOUZENÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE:
PRODEJCE VYŘÍDÍ PŘIJATOU REKLAMACI BEZ ZBYTEČNÝCH ODKLADŮ,NEJPOZDĚJI VŠAK DO 30-ti DNŮ.LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ REKLAMACE ZAČÍNÁ BĚŽET DATEM DORUČENÍ VADNÉHO ZBOŽÍ SPOLEČNĚ S POPISEM REKLAMOVANÉ VADY.POKUD BUDE REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ SPLNOVAT PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ ZÁRUČNÍ REKLAMACE,TAK PRODEJCE V ZÁKONEM STANOVENÉ LHŮTĚ BUD ZAJISTÍ ODSTRANĚNÍ VADY,NEBO S KUPUJÍCÍM DOMLUVÍ JINÉ ŘEŠENÍ,JAKO NAPŘÍKLAD VÝMĚNA ZBOŽÍ ZA JINÉ,ČI VRÁCENÍ PENĚZ.POKUD REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ NEBUDE SPLNOVAT PODMÍNKY ZÁRUČNÍ REKLAMACE,ZBOŽÍ BUDE I S VYJÁDŘENIM ODESLÁNO ZPĚT KUPUJÍCÍMU.
VRÁCENÍ ZBOŽÍ VE LHŮTĚ 14-ti DNŮ
KUPUJÍCÍ MÁ PRÁVO VRÁTIT OBJEDNANÉ ZBOŽÍ A POŽÁDAT O VRÁCENÍ PENĚZ VE LHŮTĚ 14-ti DNŮ OD PŘEVZETÍ ZÁSILKY.NÁKLADY NA DOPRAVU PŘITOM HRADÍ KUPUJÍCÍ.LHŮTA SE ZČÍNÁ POČÍTAT NÁSLEDUJÍCÍ DEN,tj. DEN NÁSLEDUJÍCÍ PO DNI PŘEVZETÍ ZÁSILKY JE DEN PRVNÍ.TOMUTO POŽADAVKU BUDE ZE STRANY PRODEJCE VYHOVĚNO,POKUD BUDOU SPLNĚNY NÁSLEDUJÍCÍ POŽADAVKY:
ZBOŽÍ BUDE VRÁCENO KOMPLETNÍ. ZBOŽÍ BUDE VRÁCENO NEPOŠKOZENÉ! ZBOŽÍ NEBUDE JEVIT ZNÁMKY NOŠENÍ,ČI JINÉHO OPOTŘEBENÍ! BUDE TÉŽ VRÁCEN DANOVÝ DOKLAD!
PENÍZE JSOU ZÁKAZNÍKOVI VRÁCENY ZPŮSOBEM,KTERÝ JE UVEDENÝ V OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH.REKLAMACE SE UPLATNUJE KORESPONDEČNĚ,KDY KUPUJICI NA SVÉ NÁKLADY ZAŠLE VADNÝ VYROBEK SPOLU S DOKLADEM O KOUPI A S POPISEM REKLAMOVANE VADY.KUPUJICI JE POVINENZAJISTIT ZASLANI ZBOŽI TAKOVÝM ZPUSOBEM,ABY NEBOŠLO K JEHO ZTRATĚ PŘI PŘEPRAVĚ.NEPOSÍLEJTE NIKDY DOBÍRKOU!